گاز در یک قدمی چابهار

اسفند 17, 1401

به همت دولت سیزدهم گاز تا چند روز آینده به قطعات سوم و چهارم طرح انتقال گاز ایرانشهر - مکران - چابهار - کنارک...

is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License